پروژه بازار بزرگ ملل

پروژه بازار بزرگ ملل

نوع سازه: اسکای لایت سیستم غشایی

کارفرما: شرکت آرمان شهر ملل جهان نوید

آدرس پروژه: مشهد – بزرگراه شهید آوینی

قبلی
بعدی