پروژه مجتمع تجاری طلای سفید

پروژه مجتمع تجاری طلای سفید

نوع سازه: اسکای لایت سیستم غشایی

کارفرما: آقای مهندس معظمی

آدرس پروژه: بجنورد – خیابان طالقانی

قبلی
بعدی