پروژه مجتمع تجاری کوروش

پروژه مجتمع تجاری کوروش

نوع سازه: اسکای لایت سیستم خرپای جوشی

کارفرما: آقای مهندس منتصر

آدرس پروژه: تهران – خیابان ستارخان

قبلی
بعدی