پروژه مجتمع رویال سعادت آباد

پروژه مجتمع رویال سعادت آباد

نوع سازه: اسکای لایت فری فرم سیستم غشایی

کارفرما: آقای مهندس افشار

آدرس پروژه: تهران – تقاطع بلوار خوردین و دریا